Estonia tantsu- ja muusikateatri areng

Hooajast 1918/19 saab Estonia direktoriks Karl Jungholz. Ühe hooaja töötab teatris dramaturgina Eduard Vilde. Draamalavastuste tegemise võtab enda kanda Ants Lauter, operetipoolt juhib Alfred Sällik.

Ants Lauter

Ants Lauter (1894 – 1973)
Alustas teatritegevust 1913 Estonias inspitsiendi ja näitlejana. Tema esimene roll oli Fortinbras Shakespeare`i “Hamletis” uue maja avaetendusel. Edaspidi tõuseb esile karakternäitleja ja lavastajana. Ants Lauterist algab süstemaatiline lavastuskunst Estonias.

Sõjajärgses tegevuses on tunda püüet loomingulist tööd kindlamale organisatsioonilisele alusele saada. Samas jätkub teatri liikumine muusikateatri suunas, tugevneb ooper ning idanema hakkab ballett. Operett ja sõnalavastus hakkavad selgepiirilisemalt eralduma.

Estonia tantsuteater

Ballett Estonias hakkas arenema tänu saksa teatri eeskujul repertuaari võetud operettidele. Enne 1910. aastat teevad Estonias operettidele tantsuseadeid mitmed eri rahvusest tantsijad. 1911. a käib Peterburis tantsu õppimas August Michelson (Mihklisoo) ning pöördub teatri juurde tagasi tantsujuhi-näitlejana. Samal ajal tõuseb esile tantsijana ka näitlejanna Erika Tetzky (1894-1918), kellest saab Michelsoni abikaasa. Erika Tetzkyst kujuneb esimene hinnatav solist. Abielupaar Michelsonidest algab Estonia tantsuteatri pidev areng.


Estonia muusikateater

Kutselise Estonia algusaastatel kasvas opereti mängitavus järjekindlalt ning hakkas enda alla võtma suuremat osa etenduste arvust. Opereti keskmine külastatavus ületas pidevalt sõnalavastuse oma.
Operettides ja laulumängudes tegid kaasa Estonia sõnalavastuse näitlejad – Pinna, Altermann, Kurnim, Trilljärv, Kuuskemaa, Tondu jt. Sellest tingituna pakkusid operetid palju huvitavaid lavakujusid. Samas tekkis vajadus ka uute muusikaliste eeldustega näitlejate järele. Väljapaistvaim leid oli Alfred SällikOoper jõudis Estonia lavale 1908. aastal – Flotovi “Alessandro Stradella” ja Kreutzeri “Öömaja Granadas”

“Pajatsite” lavastusega hooajal 1912/13 võib lugeda ooperi lapsepõlve ja katsetamiste ajajärk lõppenuks, sest muusikalavastuse kollektiiv tõestas selles žanris oma elujõudu.
E. Uuli 
estonia/5_sojajargne.txt · Viimati muutnud: 2010/09/28 14:28 persoon wolk
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki